نظارت بر بازار کهگیلویه تشدید می شود
معاون فرماندا کهگیلویه:

نظارت بر بازار کهگیلویه تشدید می شود

به گزارش مهردنا، جلسه اعمال محدودیتهای اصناف شهرستان با حضور معاون فرماندار و رییس اتاق اصناف و روسای اتحادیه ها.در محل اتاق اصناف کهگیلویه برگزار شد. اخوان رئیس اتاق اصناف در این جلسه گفت: با توجه به مشکلات صنوف انتظار میرود بسته های معیشتی و حمایتی و تسهیلات ارزان در اختیار بازاریان و کسبه قرار

معاون فرماندا کهگیلویه:
نظارت بر بازار کهگیلویه تشدید می شود

به گزارش مهردنا، جلسه اعمال محدودیتهای اصناف شهرستان با حضور معاون فرماندار و رییس اتاق اصناف و روسای اتحادیه ها.در محل اتاق اصناف کهگیلویه برگزار شد. اخوان رئیس اتاق اصناف در این جلسه گفت: با توجه به مشکلات صنوف انتظار میرود بسته های معیشتی و حمایتی و تسهیلات ارزان در اختیار بازاریان و کسبه قرار

ماجرای پیشگویی‌های سیمپسون‌ها چیست؟

انتخابات اخیر آمریکا باز هم پای ادعای پیشگویی مجموعه انیمیشن «سیمپسون‌ها» را به تحلیل‌ها باز کرده است؛ آیا تولیدکنندگان این محصول شبکه فاکس واقعا پیشگو بودند؟

ادامه اخبار