نقدی بر مصاحبه غلام‌محمد زارعی؛ باغبانا زِ خزان بی خبرت می بینم

موکِّلِ مردم، سخاوت عجیبی در تولید تفرقه، تخریب و شایعه سازی علیه رقیب دارد و باید دانست که «خاطر به دست تفرقه دادن نه زیرکی است» امّا موکِّلِ منتخب مردم، نجابتِ تحسین برانگیزی در بازآفرینی عزّت، امید و تدبیر دارد

بودجه تلخ بویراحمد و دنا با غلام محمد زارعی

مهر دنا/ همت جهانشاهی نوشت: مجلس در حال بررسی بودجه سال آتی است. نماینده یا نمایندگان هر شهرستان، استان و ملت در حال بررسی، رایزنی، مذاکره و حضور در جلسات و چانه‌زنی‌های بودجه‌ای که منجر به توسعه حوزه انتخابیه می‌شود هستند، ولی واقعیت حکایت از آن دارد که نماینده فعلی بویراحمد و دنا به سفیری در