شهردار تهران: ۷۰ هزار خانواده در تهران به نان شب نیاز دارند

شهردار تهران گفت: اتوبان امام علی سالیان سال رها شده بود و وقتی خواستم کار را شروع کنیم کسی باور نداشت شدنی باشد. در نظام‌آباد نیز وقتی آمدم می‌گفتند تکلیف اتوبان را مشخص کنید و اگر نمی‌خواهید خانه‌های‌مان را از طرح خارج کنید.

فراراز پاسخگویی دولت با کلیدواژه‌های جدید/ وقتی به جای پرداخت یک میلیارد دلار مصوب، «ترافیک ساختگی» علم می‌شود

در هفته‌های اخیر و در پی اظهارات یکی از اعضای شورای شهر تهران اصطلاح ترافیک مصنوعی وارد ادبیات سیاسی کشور شده است. این اظهارات که با واکنش سایر اعضای شورای شهر همراه شد و آن را بدون پشتوانه کارشناسی و در جهت تخریب شهردار دانستند.