برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با تفنگ‌ به‌دستان کاندیداها؛ هرگونه تجمع تبلیغاتی در تالارها و مکان‌های عمومی ممنوع شد

کسانی که در برخی حوزه‌های انتخابیه در برنامه‌های کاندیداها اقدام به تیراندازی می‌کردند توسط پلیس اطلاعات شناسایی که برخی برای تا پایان انتخابات بازداشت شده‌اند.