از اجبار برای آموزشگاه خاص تا کسر از حقوق خلاف بخشنامه‌ها

فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد برابر اسنادی که خبرنگاران به دست آورده‌اند، مجبور می‌شوند که دوره‌های ضمن خدمت خود را در آموزشگاهی خاص بگذرانند و تلاش آموزش و پرورشی‌ها برای رساندن منافع دوره‌های پرسود ضمن خدمت فرهنگیان، به این آموزشگاه خاص است.