فرماندار کهگیلویه: رهاورد سفر ریاست جمهور برای کهگیلویه 2 هزار میلیارد تومان است

فرماندار کهگیلویه با تاکید بر اینکه رهاورد هر دو سفر هیئت دولت فصل تازه ای از توسعه و شکوفایی برای استان بویژه شهرستان کهگیلویه داشته است، گفت: از اعتبارات سفر، قرار است دو هزار میلیاردتومان به شهرستان کهگیلویه اختصاص داده شود.

رئیس بهزیستی شهرستان چرام خبر داد:
اورژانس اجتماعی شهر چرام راه اندازی می شود

رئیس بهزیستی شهرستان چرام گفت: ظرف مدت یک ماه آینده با حضور مسئولان استانی اورژآنس اجتماعی شهر چرام افتتاح می شود که امیدوارم بتواند در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی خدمات خوبی صورت گیرد.