درد بی عدالتی کام مردم را تلخ نموده / از استخدام های بدون ضابطه جلوگیری کنید

امام جمعه چرام خطاب به سیدموسی خادمی، گفت: آقای استاندار نظارت کنید، جلوگیری کنید، اگر نگاه تبعیض آمیز و غیرعادلانه و استخدام‌های بدون ضابطه را مانع نشوید، ناچارم از این تریبون به گونه‌ای دیگر سخن بگویم.