کهگیلویه بزرگ آماده رأی آری به خادم صادق«بزرگواری»

ور انتخابات در حوزه انتخابیه کهگیلویه گرم تر از گذشته است.

کد خبر : 33109
تاریخ انتشار : شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ - ۰:۰۳

مهر دنا، یادداشت مخاطب؛ تنور انتخابات در حوزه انتخابیه کهگیلویه گرم تر از گذشته است. در آوردگاه رقابت، هرکدام از مدعیان با داشته ها و محاسباتی وارد عرصه انتخابات شده اند.

موحد به لطف جایگاه نمایندگی و تأثیرگذاری بر سیستم بوروکراسی، انتظار دارد بتواند با تکیه بر این مؤلفه رقبا را از میدان خارج کند.

هاشمی پور، نماینده ادوار و تک دوره ای مجلس دهم نیز انتظار دارد رقابت دوره دهم را یکبار دیگر تکرار و صندلی سبز بهارستان را در اسفند ۱۴۰۲ بنام خود تثبیت نماید.

مژدهی پور و سعادتیان نیز با توجه به دوره پایانی حضور موحد در انتخابات، از هم اکنون برای جریانداری در آینده وارد گود رقابت شده اند.

دهبانی پور، باقریان و جلیل فر نیز برای تثبیت حضور خود به عنوان نیروی شاخص جریان اصلاحات در این دوره و دوره های بعد، گام در عرصه رقابت با رقبای درون جناحی و انتخاباتی گذاشته اند.

هر چند در بررسی محاسبات مدعیان نامبرده پاره ای از واقعیات وجود دارد اما، به نظر می رسد افراد مذکور در محاسبات خود چالش های پیش رو را آن گونه که وجود دارد لحاظ نکرده اند.

برای فهم درست مطلب و ارائه تحلیلی متناسب با حقیقت، لازم است کهگیلویه را آن گونه که هست شناخت. حوزه انتخابیه کهگیلویه از مناطقی است که هر چند به لطف عدالت گستری نظام اسلامی در توزیع امکانات از سال های نخست پیروزی انقلاب شاهد ایجاد زیرساخت هایی همانند راه، تاسیسات آب، برق، گاز، خدمات ارتباطی،تاسیس نهادهای آموزشی عمومی و دانشگاهی، خدمات رفاهی و بهداشتی و … بوده است اما، هنوز در ریف مناطق محروم قرار دارد.

کهگیلویه هر چند توانمندی هایی در زمینه منابع نفتی و معادن دارد اما، این توانمندی یا همانند منابع نفتی بهمئی به مرحله استخراج نرسیده است یا با تاراج خام معادن به خارج از استان و عدم ایجاد زمینه فرآوری آن در منطقه ، آورده ای اقتصادی در راستای توسعه و اشتغال پایدار برای اهالی با خود به همراه نداشته است.

ظرفیت کشاورزی کهگیلویه نیز یکی از توانمندیهای اقتصادی این حوزه انتخابیه است. این پتانسیل به واسطه ضعف در بهره مندی حق آبه و ضایع شدن حق این مردم و تعریف حق آبه سدها به مناطق پائین دست خارج از استان، اثر خود در تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را از دست داده است. مضاف بر این، مصیبت زیست محیطی استفاده از منابع زیرزمینی آب برای مصارف شُرب و کشاورزی معضلی است که سرانجام دامن این سرزمین و اهالی آن را خواهد گرفت.

سرزمین چهار فصل کهگیلویه بزرگ با اقلیمی گرمسیری و سردسیری، ظرفیت اقتصادی عظیمی به ویژه در اکوتوریسم و اقتصاد توریسم دارد که متاسفانه این پتانسیل نیز همانند سایر توانمندی ها و شاید با اولویتی بالاتر ، محجور و دست نخورده باقی مانده است.

با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، آرزوی اشتغال اهالی به ویژه جوانان این دیار، محدود به استخدام در بوروکراسی اداری، مشاغل فصلی، فروشندگی یا مهاجرت به استانهای مجاور جهت کار در صنایع نفتی و کشاورزی است.

در اسفند ۱۴۰۲ اهالی کهگیلویه باید انتخاب کنند و این واقعیات بر انتخاب آنها اثرگذار است. موحد به واسطه جایگاه نمایندگی بر بوروکراسی مسلط است و انتظار دارد سبد رای خود را حفظ و برنده این رقابت باشد اما، این ظاهر قصه است، واقعیت چالش موحد در همین به اصطلاح ظرفیت است.

نخست آن که ظرفیت بوروکراسی کهگیلویه محدود است و نمی توان از این رهگذر همه را راضی نگهداشت. علاوه بر این، توده مردم فهمشان از چنین رویکردی ، تبعیض است و این خود عاملی مسبوق به سابقه در تقابل ذهنیت جامعه با استمرار حضور موحد بر صندلی سبز بهارستان است.، مضاف بر این، موحد بعد از ۶ دوره نمایندگی آورده ای برای رفاه و توسعه حوزه انتخابیه نداشته است و شرایط کنونی او بسیار مشابه با رقابت مجلس دهم و خبر از افول مقبولیت اجتماعی او دارد. شرایط سنی موحد و منع قانونی برای حضور در رقابت های بعد از ۱۴۰۲ مزید بر علت شده و چالش بزرگتری را در همراهی رای دهندگان، حتی حلقه اولیه او به وجود آورده است . ذهنیت جامعه این حقیقت را با خود نجوا می کند که حتی در صورت پیروزی نیز دیگر نمی توانند به وعده های پس از اسفند ۱۴۰۲ موحد اعتماد کنند.

در روزهای اخیر خطاب به موحد در مطلبی آورده شده بود؛ « کسی که ۲۴ سال نتوانست یا نخواست در این ۴ سال نیز نه می تواند و نه خواهد خواست.» این قضاوت، فهم امروز مردم کهگیلویه از ۶ دوره حضور موحد در مجلس است. چنین ذهنیت عمومی فراگیری که امروزه به شدت افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده است نمی تواند برای موحد تا رسیدن به موعد انتخابات در اسفند ۱۴۰۲ امید آفرین باشد بلکه، ریزش های موحد نه در حامیان، که در حلقه نخست او آغاز شده و هر چه به فصل انتخابات نزدیکتر شویم شدیدتر نیز خواهد شد. بر این اساس، باید منتظر پایان تلخ موحد با رای نه قاطع مردم بود.

هاشمی پور در رقابت های مجلس دهم توانست با شکست موحد به مجلس راه یابد. در دوره نهم ناکارآمدی موحد به دلایلی که برخی از آنها پیش از این آورده شد و تبلیغ چهره ای کارآمد و کارآفرین از هاشمی، منجر به پیروزی او در رقابت با موحد شد. هاشمی پور در دوره چهار ساله نمایندگی نه فقط وعده هایی که داده بود تجلی خاصی در تغییر وضع موجود کهگیلویه و کارآفرینی با خود به همراه نداشت بلکه، تحت تاثیر نمایش مقتدرانه و کارآمد تاجگردون در مجلس و بوروکراسی ملی، این ذهنیت را برای اهالی کهگیلویه به وجود آورد که کهگیلویه حتی داشته هایش را نیز باخته است. علاوه بر این، ضعف تعامل هاشمی پور با مردم در چهارساله نمایندگی عرصه را برای رقیب کهنه کار او فراهم کرد تا با استفاده حداکثری از واقعیت موجود و شعار «عزت» هاشمی را شکست دهد. موحد توانست با مدیریت افکار عمومی بر اساس واقعیات موجود، وعده تغییر مشی سیاسی و توجه به خدمات عمومی و اعاده عزت از دست رفته، اعتماد مردم را به دست آورد. امری که در ادامه و در دوره نمایندگی اخیر به آن پایبند نبود و سوت پایان موحد را پیش از موعد به صدا در آورده است.

بر این اساس، هاشمی پور به رغم به خدمت گرفتن رسانه ها، آورده ای برای اقناع ذهنیت جامعه برا اعتماد به او با خود به همراه ندارد.

مژدهی و سعدتیان به امید ایجاد زمینه ای برای جریانداری در آینده وارد عرصه رقابت شده اند. برای تاثیرگذاری این طیف از نامزدها باید منتظر آینده و دوره بعد بدون موحد بود.

دهبانی پور، مجیدیان و جلیل فر با رویکرد اصلاح طلبی سعی در تثبیت حضور خود به عنوان جریان دار شدن در این طیف را دارند که نتیجه چنین طرحی در زمان محدود باقی مانده به نتیجه نخواهد رسید و باید منتظر تحولات آینده و انتخابات ۱۴۰۶ بود.

این روزها واقعیت موجود کهگیلویه افکار عمومی را متوجه بزرگواری نموده است. یزرگواری نماینده ادوار کهگیلویه است که بعد از دو دوره متوالی نمایندگی با هدف واگذاری عرصه به جوانان از حضور در رقابت های انتخاباتی کنار کشید. تکرار حضور افراد متنفذ، بستن فضای سیاسی جهت عرض اندام جوانان، تداوم ناکارآمدی و دعوت های گسترده مردمی برای تغییر وضع موجود از او، بزرگواری را قانع به حضور در عرصه انتخابات نمود. دقت در افکار عمومی و قضاوت مردم در خصوص بزرگواری ، نشانگر مساعد بودن ذهنیت اجتماعی برای پذیرش و اعتماد به او است. حامیانش بر اساس چنین فهمی از فضای عمومی او را خادم صادق توصیف و جریان خود را خیزشی برای احیای کهگیلویه معرفی می کنند. آنها معتقدند کهگیلویه بزرگ آماده رای آری به خادم صادق کهگیلویه است.

انتهای پیام/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.