هشدار به فتنه گران؛حرف آخر را اول می‌زنیم

هشدار به فتنه گران؛حرف آخر را اول می‌زنیم

از سویی دیگر، شخصیت‏ زدگی در طول تاریخ، اندیشه و وجدان مردم را تحت‏ الشعاع قرار داده و چهره‏ های به ظاهر حق به جانب، دست‏مایه ایجاد شبهه و تلبیس امر بر مردمان ساده‏ لوح شده‏ اند.

آیا بخشدار لوداب آلزایمر دارد؟؛ ۹ دی در بخش‌ها به فراموشی سپرده شده است

آیا بخشدار لوداب آلزایمر دارد؟؛ ۹ دی در بخش‌ها به فراموشی سپرده شده است

مسولانی که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خون شهدای گرانقدر آبرو به دست آورده اند و بر کرسی های ریاست نشسته اند، چرا باید نسبت به مشکلات مردم و بزرگداشت (۹دی)و سایر برنامه های ملی و مذهبی در سطح منطقه بی تفاوت باشند.

۹دی؛ سرطان سیاست کشور را خُشکاند اما نابود نکرد!

۹دی؛ سرطان سیاست کشور را خُشکاند اما نابود نکرد!

مهر دنا/ نوشتن از پدیده عظیمی چون ۹ دی سطح فهم قلم‌ها را بالا می‌برد، اندیشه واژگان و الفاظ را گسترش می‌دهد، سنگ محک‌ها را مشخص و تعریف می‌کند، ترازوی بصیرت به میان می‌آید وسیاست‌ها را وزن می‌کند، زمام الفاظ و واژگان حق نگر وحقیقت جو را به جان باطلیان باز می‌کند، فرا و ورای