خاطرات تلخ و شیرین محنایی/معاون سابق خطاب به سید محمد کاظم نظری شخص دوم استان نیستی/استاندار: بیش از ۷۰ درصد وقتم در جلسات حوزه اقتصادی می‌گذرد

اینکه سید محمد کاظم نظری معاون سیاسی و امنیتی استاندار خود را دومین شخص استان می‌داند درست نیست بلکه تمامی معاونان استاندار تسهیل کننده رونق تولید و پویایی اقتصاد هستند.