سال نحس 59 و امتحاني بزرگ براي فرزندان روح الله (ره)

ملت شريف ايران بايد بصيرانه متوجه اين موضوع باشند كه تحميلِ جنگهاي بيولوژيكي ، نظامي ، فرهنگي و … ، بر دوول اسلامي ، هنوز از طرف شياطين اكبر و اصغر در جريان هست و جز اتكا به خداوند و اتكا به توان معنوي و داخلي نميتواند جلوي گردن كشي انان را گرفت.

موحد صاحب سبک

مخلص کلام اینکه موحد در همه زمینه‌ها صاحب سبک است و از ایشان چیزی و رفتاری و گفتاری سَبُک، و به سَبکِ دیگران نخواهیم دید.

نقدی بر عنوانِ هم اندیشیِ حامیان ” بویراحمد سفلی”  با یکی از نامزدهای بویراحمد و دنا

مفتخریم که جریان مردمی ،انقلابی و حداکثریِ ” “ندای وحدت ” با عبور از مرزبندی های جغرافیایی و قومی ، اکنون تمامِ مناطق دو شهرستان بویراحمد و دنا را ، مامن و ماوای خود ساخته و بر تفکرات قومی ” مُهر بطلان ” زده است!

آنگاه ……!

آنگاه،که نه بر مبنای مصالح و منافعِ عمومی، بَل با حساب و کتاب و در راستای تامینِ منافعِ فردی، گروهی  ،خطّی و باندی، رای دهی، ادّعای حمایت و صیانت از حقوقِ عمومی از تو پذیرفته نیست!