آشفتگی تاجگردون

آشفتگی تاجگردون

غلامرضا تاجگردون را هم نمی توان شناخت، نه مشی سیاسی مشخصی دارد و نه معلوم است چگونه این همه منصب و عنوان را به‌ دست آورده است.