پرداخت کمک هزینه تحصیلی به 400نفر از دانش آموزان و دانشجویان چرام

رئیس کمیته امداد شهرستان چرام از ارائه کمک هزینه شهریه به دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت این نهاد خبرداد   به گزارش مهر دنا ؛عبدالرشید کریمی نسب رئیس کمیته امداد امام (ره)شهرستان چرام با تبریک روز دانشجو بیان کرد:تعداد 84دانشجو در شهرستان چرام تحت حمایت؛کمک هزینه تحصیلی به مبلغ 805000000ریال از محل کمک های