در دیدار رئیس فنی و حرفه ای چرام با نماینده کهگیلویه بزرگ مطرح شد:
راه اندازی سوله های آموزشی فنی و حرفه ای چرام یکی از مطالبات جوانان است

رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان چرام گفت: ساخت و راه اندازی سوله های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای شهرستان چرام یکی از مطالبات جوانان جویای کار این شهرستان است.

سردار هاشمی پور در حومه غربی دهدشت: اگر قرار است همه کارهای بزرگ در سه سال انجام شود چرا در ۱۶ سال هیچ کاری انجام نشد

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده گفت: با کارهای بزرگ در جهت توسعه گام برداریم تا یک بار جوانان زندگی کنند اگر ظرف ۲۰ سال گذشته اقدامات موثری انجام‌ می گرفت الان زنان مردان ما این همه تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نبودند.