هشدار دادگستری کهگیلویه و بویراحمد به مدیران؛ حق حضور در نشست‌های انتخاباتی حتی در وقت غیر اداری را ندارید

قانون حضور مدیران دولتی در نشست‌های انتخاباتی را منع کرده زیرا شائبه جهت‌دهی امکانات و بودجه دولتی به سمت و سوی نامزد خاص را به همراه دارد پس حضور مدیر در هر موقع از شبانه روز مصادیق مجرمانه دارد و تحت تعقیب قضایی است.