خیانت در امانت دولت حسن روحانی

جالب این است در بودجه سال ۱۳۹۹دولت برداشت از صندوق را بعنوان یکی از منابع درآمدی خود قلمدادنموده است!!!بعبارتی دیگر دولت خیانت در امانت نسل های کنونی وبعد می نماید!!

وعده غلام‌محمد زارعی برای برداشت نفت از چاه‌های شبلیز دنا به کجا رسید؟

غلام‌محمد زارعی نماینده مردم بویراحمد و دنا در ایام انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به مردم وعده برداشت از چاه‌های نفت شبلیز دنا بعد از نیم قرن داد که هم اکنون بعد از گذشته ۸ سال از آن وعده هنوز بوی نفت در شبلیز به مشام مردم نرسیده است.

بررسی وعده‌های محقق نشده «غلام محمد زارعی» برای تعیین تکلیف چاه‌های نفت شبلیز دنا

«شورم و شبلیز» از مناطق سرسبز و زیبایی است که در نزدیکی روستای درب‌کلات امامزاده محمود طیار (ع) شهرستان دنا واقع شده که خاطرات ایل‌های زیادی را از جمله روستاهای سادات محمودی و سادات احمدی را در خود دارد.