پرسنل اخراجی نفت گچساران به نشانه اعتراض با دهان بسته در جلوی فرمانداری تجمع کردند+تصاویر

۱۳۱ نفر از نیروهای شرکتی حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در سال ۹۵ اخراج شده که از آن زمان تاکنون بارها در جلوی شرکت نفت و فرمانداری گچساران تجمع کرده و به جایی نرسیده‌اند تا اینکه امروز با دهان بسته به نشانه اعتراض در جلوی فرمانداری تجمع کردند.