عملکرد روشنفکر از نگاه آمار تحقیق و تفحص مجلس
روشنفکر نماینده بویراحمد، دنا و مارگون بیان کرد : در مجلس شورای اسلامی در طی سه سال فعالیت خود تحقیق و تفحص در موارد مختلفی را آغاز و پیگیری نمودیم و با آنکه در بسیاری از مواقع مورد بی‌مهری رسانه‌ای در امضاء برخی پیشنهادات حال به واقع یا خلاف واقع قرار گرفتیم، اما سعی شد آنچه مصلحت عموم بود مورد توجه باشد.
دادستان عمومی شهرستان چرام خبر داد:
افکار عمومی پشتوانه رسانه
نشست خبری مدیران قضایی شهرستان چرام به مناسبت هفته قوه قضاییه در محل دادگستری چرام برگزار شد..
صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر به‌دنبال عزت، کرامت و منزلت انسانی آحاد جامعه است

صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر به‌دنبال عزت، کرامت و منزلت انسانی آحاد جامعه است، افرادی که بخواهند تحت پوشش نهادهای حمایتی بروند باید فقرشان ثابت شود این اثبات فقر با عزت و کرامت اختلاف دارد.