نقدی به اظهارات دکتر قادر لاهوتی؛ منتقد منصف باشیم

در عجبم و متحیر که چرا دوستان اصلاح طلب کهگیلویه بزرگ بدترین زمان‌های ممکن را برای تخریب دولت واستاندار استفاده می‌کنند یا در آستانه سفر دولت با سردادن شعارهای تفرقه افکنانه خود همزمان با سخنرانی رئیس جمهور یا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها!!