نسل کشی مدیریتی سادات امامزاده علی(ع)
تاریخ استان کهگیلویه و بویراحمد از بدو تشکیل حتی آن زمان که زور، جنگاوری، قتل و کشتار تعیین کننده ی حکمرانی بود تاکنون که(مردم‌سالاری و حاکمیت دینی) برقرار است هیچگاه سادات امامزاده علی (ع) وضعیت فعلی را به خود ندیده و به یقین، نخواهد دید.