زوج‌های جوانی که در حسرت تامین جهیزیه مانده‌اند

در ۹ ماهه امسال ۴ هزار و ۹۵۶ مورد ازدواج در این استان ثبت شده که از این تعداد ۴ هزار و ۱۰۳ مورد شهری و ۸۵۳ ازدواج دیگر نیز روستایی بوده در ۹ ماهه اول سال ۹۷ در مجموع ۵ هزار و ۳۱۵ ازدواج در این استان ثبت شد که این آمار بیانگر کاهش ۷ درصدی ثبت ازدواج است.