تکرار کابوس گاودانه این‌بار در موگر لنده

روستای زادگاه شهید هدایت الله طیب شهید شاخص کشور در حالی از حیث زیرساخت‌ها محروم است که خواسته شهید برای دفن در زادگاهش رسیدگی مسؤولان به مشکلات این روستا بود اما هیچ گاه عملی نشد.