کوبودنا، برندی برای افتخار کهگیلویه و بویراحمد

حالا کوبودنا، نام یک استان را بر خود گذاشته و سفیر فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در ایران شده است، برندی که به واسطه اسمش بار یک فرهنگ را به دوش می کشد، نان بلوطش ریشه در فرهنگ غنی مردمان این استان دارد .