دل پُر فعالان صنایع دستی از مسئولان؛ «پریسا راد» پاسخگو باشد

تسهیلات اشتغال روستایی در حوزه صنایع دستی این استان به دست کسانی رسیده که کننده کار نبوده و تنها دستاوردشان التهاب در بازار صنایع دستی است به گونه‌ای که تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها در صورت ادامه این روند دور از انتظار نیست.

دل پُر مدیرکل گردشگری کهگیلویه و بویراحمد از برخی مدیران؛ سرمایه گذاران را نا امید نکنیم

باقری خود تحصیل کرده گردشگری بوده و از زمان حضورش در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان سعی بر این داشته که از نیروی انسانی سازمان به عنوان سرمایه اصلی مجموعه در سمت‌های مختلف استفاده کند و در این زمینه نیز موفق عمل کرده است.