صنعت گردشگری نقش زیادی در توسعه پایدار جهت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و شهری دارد

گزارش پایگاه خبری مهردنا، جلسه‌ی روز چهارشنبه به ریاست دکتر احمدی فرماندارمحترم شهرستان بویراحمد ودبیری مدیر ریاست محترم اداره میراث فرهنگی وسرمایه گذران متقاضی دوطرح مجموعه تفریحی و سرگرمی روستای کوشک و مجتمع بوم گردی وتاسیسات ساحلی روستای نقارخانه بخش کبگیان ومدیران اجرایی سایردستگاههای اجرایی مرتبط شهرستان بویراحمد برگزار شد درابتدای جلسه آقای سیدروح‌الله وحدتی