فرمانداری بویراحمد قرق شده است /قرق بانان از منطقه‌ای خاص!!/اسامی ۲۵ فرماندار بویراحمد 

شهرستان بویراحمد از ۴ بخش مرکزی، مارگون، لوداب و چیتاب تشکیل شده که در مرزبندی‌های جغزافیایی بخش‌های مارگون، لوداب، چیتاب و نیمی از جمعیت بخش مرکزی متعلق به یک حوزه خاص بوده ولی تاکنون یک فرماندار برای شهرستان بویراحمد از همین حوزه خاص انتخاب نشده است.