آشفته بازاری به نام اقتصاد ملی در اسارت بی‌تدبیری 

بخش زیادی از مشکلات اقتصادی فعلی ، مرهون سوء مدیریت‌ها و سوء استفاده‌های برخی از افراد بیمار می باشد که اتفاقاً در دل دولت و نهادهای وابسته به حکومت جا خوش کرده اند و هر روز شاهد رسوایی یکی پس از دیگری از آنها توسط دستگاه‌های نظارتی و امنیتی هستیم.

آیا اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه تاجگردون اشتباه بود؟

مهردنا_ در روزهای اخیر برخی اصولگرایان نسبت به اعتراض برخی نمایندگان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون انتقاد داشتند. آن‌ها معتقدند نمایندگان معترض در این ماجرا وارد یک بازی حیثیتی شده که شکست در آن می‌تواند موجب صدمه به‌کل مجلس یازدهم شود که بر دوره چهارساله آن نیز تأثیرگذار خواهد بود. مثلاً یکی از این منتقدین در