مال بد روی دست صاحبش می‌ماند

سید موسی خادمی با تاکید بر اینکه مجتمع فرهنگی و هنری گچساران مناسب کار فرهنگی نیست گفت: این مجتمع با داشتن ۶۰ اتاق مناسب انجام کار فرهنگی نیست و به طور حتم مال بد بیخ گوش صاحبش می ماند.