خواسته بحق رئیس شورای شهر از وزارت نفت؛ بخشی از پارک برای استفاده مردم دیده شود

خواسته بحق رئیس شورای شهر از وزارت نفت؛ بخشی از پارک برای استفاده مردم دیده شود

اکبری با تقدیر از وزارت نفت برای سرمایه گذاری در یاسوج افزود: انتظار داریم وزارت نفت در یک نشست مشترک با مسئولین استانی و نمایندگان مردم در شورای شهر خواسته به حق مردم در این سرمایه گذاری را لحاط کنند.