بازگشت ۳۱ میلیارد ریال اضافه دریافتی به جیب اولیا دانش آموزان

شعبه مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی، مدیر یک دبستان را برای اضافه دریافتی ثبت نام دانش آموزان به برگشت ۳۱ میلیارد ریال به اولیا و پرداخت ۷۶۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد. به گزارش مهر دنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، شهرام محسنی گفت: پرونده یک دبستان غیرانتفاعی

وصول جریمه شرکت آلومینیوم المهدی

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از وصول جریمه سه هزار و 971 میلیارد ریالی شرکت آلومینیوم المهدی خبر داد. به گزارش مهر دنا، شهرام محسنی گفت: ماموران اجرای احکام تعزیرات حکومتی هرمزگان با قطعی شدن حکم صادره برای پرونده شرکت آلومینیوم المهدی به اتهام رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری جریمه سه هزار و 971