مغفول ماندن شایسته سالاری و فرصت‌های برابر در بحث استخدام‌های فله‌ای/ مردم خواستار اقدام قاطع هستند

نظام مقدس جمهوری اسلامی ثمره خون هزاران شهید و رشادت‌ها و ایثارگری‌های همه مردم و جوانان این مرز و بوم است و حقوق افرادی که بر اساس آشنابازی و پارتی‌بازی به هر شکلی که استخدام می‌شود از بیت‌المال پرداخت می‌گردد، بنا بر این باید عدالت در این خصوص رعایت شود.