پیگیری و رفع مشکلات روستای دره شیری چرام

در پی بازدیدهای دوره ای معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری چرام ظهر امروز ۱۶آبانماه ۱۴۰۰با حضور خادمی و بخشدار مرکزی چرام و مدیران خدمات رسان مشکلات روستای دره شیری از نزدیک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت. سرتیپ خادمی بیان کرد:در این بازدید که بهسازی روستای دره شیری توسط بنیاد مسکن چرام