سمبل امنیت و آرامش در شهرستان دنا این روزها دچار قحطی امنیت و آرامش شده است!

مهردنا// روستای فرهنگی باگ، یکی از روستاهای بخش پاتاوه در شهرستان دنا می‌باشد که ۵ شهید به نظام جهموری اسلامی ایران تقدیم نموده، بیش از ۲۰۰ خانوار و بالغ بر ۱۵۰۰ نفر جمعیت دارد. از دیرباز فرهنگ عمومی و امنیت روستای باگ زبانزد مردم منطقه بوده است، به گونه‌ای که آرامش و نشاط روستای باگ