محرومیت زدایی در روستاهای کهگیلویه نیاز به مدیریت جهادی دارد/ آستین‌های همت نماینده کهگیلویه بزرگ برای خدمت رسانی به مناطق محروم

توجه به روستائیان و فراهم کردن امکانات مناسب در مناطق محروم و کمتر برخوردار جلوی مهاجرت بی رویه ساکنین روستا به شهرها را گرفته و حتی موجب مهاجرت معکوس روستائیان می شود که باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.