باند بازی سبب می‌شود عده‌ای در برابر دین، انقلاب و آرمان‌ها بایستند

ملک حسینی با تاکید بر اینکه اگر کسی به حق و آرمان‌های حق معتقد بوده باید تمام موانع آرمان‌ها را کنار بگذارد، ادامه داد: امروز در صورت وجود باند بازی، سیاست بازی و خویشاوندی نکبت بار روزی عده‌ای در برابر دین، انقلاب و آرمان‌ها میایستند.