روشنفکر: جامعه منهای روحانیت تبدیل به یک جامعه سکولار خواهد شد

فعال سیاسی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: روحانیت برگُرده و گَردن همه ما حق پدری وتربیتی داشته و اگر ما جامعه را منهای روحانیت نماییم تبدیل به یک جامعه سکولار خواهد شد که در اندیشه های نفسانی و شهوانی خود غرق خواهد گردید.