رفع معارضات اجتماعی پروژه حفر چاه آب شرب توت نده پس از دو سال /تلاش برای بهره برداری در کمترین زمان ممکن

در سال تولید، پشتیانی ها و مانع زدایی ها با همت مسئولین بخصوص پشتیبانی دستگاه قضائی و انتظامی باید به سمت تقویت زیرساخت های خدماتی و پشتیبانی و رفع موانع در روستاها حرکت نموده و تلاش کنیم تا تولید به عنوان یکی از محرک های اصلی اقتصاد کشور در روستاها تقویت و شاهد مهاجرت معکوس به روستاها باشیم.