مدیران دولت بایدبه فکر معیشت مردم باشند
از وضعیت گرانی و اختلاف در قیمت‌ها تا وضعیت رهن و اجاره املاک همه و همه باید به نفع مردم رقم بخورد و این کمترین انتظار از مدیران صنعت و معدن در کشور و استان و شهرستان هست، ما خادم این مردم هستیم واین افتخار اول و آخر ماست.