دغدغه مقدم برای ساماندهی وانت‌بارهای میوه فروش/دعانویس‌ها از سطح شهر یاسوج جمع‌آوری شدند

وی کسب و کارهای غیرمجاز را از دیگر مشکلات شهر یاسوج عنوان کرد و افزود: مقابله با این کسب و کارها گاهی منجر به زد و خوردهایی می‌شود اما همواره تأکید ما به‌ویژه به واحد اجرائیات شهرداری این بوده که حرمت مردم را نگه دارند.