علی محمد احمدی “رعد و برق” بدون باران؛ تضعیف روحیه مدیران بومی چاشنی کار استاندار بدون برنامه

علی محمد احمدی که شاید به غیر از حرف زدن و شعار دادن برنامه ای برای توسعه استان نداشت تضعیف روحیه مدیران بومی در استان را چاشنی کار خود کرد و در هر فرصتی که دست می داد ضعف مدیریتی و ناکارآمدی آنان را به رخ نیروهای بومی می کشاند