توصیه‌ای خیر خواهانه به فرمانداران و بخشداران بویراحمد و دنا

مهر دنا/ رستم دهقانی معاون اسبق فرماندار بویراحمد نوشت: به حول و قوه الهی انتخابات مجلس شورای اسلامی که یکی از مهمترین دستآوردهای انقلاب می باشد، در پیش است . که داوری و اجرای این ماراتن حساس و سرنوشت ساز برعهده فرمانداران و بخشداران این دو شهرستان است. اگر در این میدان رقابت تاثیرگذار و