دم خروس «زارعی» بیرون زد؛ از ارائه آمارهای عجیب تا هندوانه باز کردن برای پیمانکاران

این نماینده مجلس در حالی چنین ادعایی را کرده که تاکنون ذیصلاح در این زمینه اظهار نظری نداشته‌اند و اتفاقا در این راستا به صورت مدام هشدار می‌دهند و روند بی رویه مهاجرت و افزایش حاشیه نشینی در شهر یاسوج به عنوان یک خطر به صورت مستمر بیان می‌کنند.