راهپیمایی اعتراض‌آمیز مردم شهیدپرور شهرستان چرام در محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل و هتک حرمت سردار شهید همدانی

راهپیمایی اعتراض‌آمیز مردم شهید پرور شهرستان چرام در واکنش به هتاکی های میر حسین موسوی یکی از سران فتنه و جنایات رژیم کودک کش اسرائیل برگزار شد. به گزارش مهر دنا، مردم شهید پرور شهرستان چرام ظهر امروز بعد از نماز عبادی سیاسی روز جمعه در واکنش به هنجارشکنی و هتاکی های میرحسین موسوی یکی