برگزاری کارگاه آموزشی _ توجیهی ویژه مدیران مستقل و راهبران آموزشی

کارگاه آموزشی _ توجیهی ویژه مدیران مستقل و راهبران آموزشی شهرستان چرام برگزار شد به گزارش مهر دنا: در این کارگاه که با حضور کارشناسان استانی دوره اول و دوم ابتدایی ، معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش شهرستان چرام کارشناس آموزش ابتدایی و جمعی از راهبران و مدیران مدارس برگزار شد نخست انصار علیبازی