پرده برداری جبار کیانی از دست‌های پشت پرده مناقصات پروژه‌های عمرانی/کدام نماینده مجلس در پروژه‌های عمرانی رانت خواری می‌کند؟

وی با تاکید بر اینکه پیمانکاران خواستار توزیع عادلانه همین حداقل منابع در یک فضای سالم و همراه با عدالت هستند، ادامه داد: برخی رفتارهای سیاسی در فضای کسب و کار استان غذاب اور است به طوری که برخی مواقع مدیران ناخواسته تحت تاثیر فشارهای سیاسیون قرار می‌گیرند.