صحبت‌های متفاوت رئیس نظام پزشکی کهگیلویه در آیین تجلیل از خبرنگاران فعال حوزه سلامت/ رسانه از ارکان اصلی دموکراسی و چشمان بیدار جامعه است/ مسئولان باید نقدپذیر باشند/ خبرنگار باید خطر کرده و خطرنگار باشد

رئیس نظام پزشکی شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده گفت: اگر رسانه و خبرنگار وظیفه خود را در جامعه به درستی انجام ندهد در این صورت زمینه برای ایجاد انواع نابکاری و ظهور امثال طبری‌ها فراهم می‌شود.