حرکت کشتی های بنزین جمهوری اسلامی به ونزوئلا یک انتقام سخت بود 

امام جمعه با بیان اینکه حرکت کشتی های جمهوری اسلامی به ونزوئلا هم یک انتقام سخت بود، تاکید کرد: آمریکا زبان دیپلماسی را نمی فهمد و اگر نیاز به دیپلماسی باشد باید دیپلماسی تهاجمی به پشتوانه قدرت نظامی و دفاعی باشد که در روابط بین الملل به آن رئالیسم تهاجمی می گویند.