ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره «ترور رئیس‌جمهور ایران» در ایام انتخابات

ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره «ترور رئیس‌جمهور ایران» در ایام انتخابات

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اشاره به ترور یکی از فرماندهان جنبش مقاومت فلسطین (حماس)، گفته است که متعجب نخواهد شد اگر رئیس‌جمهوری ایران، در جریان مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه آینده ماه ترور شود.