باپیگیری های معاون عمرانی استاندار، مدیرکل مدیریت بحران استان شخصا به موضوع مشکل آب باغات شمس آباد چرام ورود کرد
نیکروز مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اشاره به پیگیری ها و تاکیدات معاون عمرانی استاندار مبنی بر حل مشکل باغداران شمس آباد چرام افزود :مشکل آبیاری بیش از ۳۰۰ هکتار از باغ‌های منطقه شمس آباد در شهرستان چرام با حضور و تلاش های میدانی حل شد.