اهدای ویلچر به همراه سبدهای غذایی و بهداشتی به معلولین چرامی

بمناسبت هفته معلولین، ۴دستگاه ویلچر و ۲۰سبد غذایی به معلولین چرامی اهداء شد. به گزارش مهر دنا، به مناسبت هفته معلولین، ۴دستگاه ویلچر و۲۰عدد سبد غذایی با حضور سید نواله افشار امام جمعه محترم چرام از طرف بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها شعبه چرام به معلولین چرامی اهداء شد.